bodrogkoz.com

Bodrogközi hírportál

BIP – a projektről

 

A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának TÁMOP-5.1.1-11/1/A tárgyú pályázati felhívására “Bodrogközi Információs Pontok” címen sikeresen pályázott.

 

Az „Bodrogközi Információs Pontok” című projektünk az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

A projekt általános célja a Bodrogközi kistérség 17 településén a szórványosan, és esetlegesen működő kulturális, és információs szolgáltatások integrálása, továbbá új, közösségfejlesztést célzó tevékenységek meghonosítása.

 

A könyvtári-, és teleház szolgáltatások összevonásával, a 17 társult település mindegyikén információs és szolgáltató pontokat kívánunk létrehozni. A központokban dolgozó közösségfejlesztő munkatársak szakmai-, és kompetencia fejlesztését követően a kistelepülések lakosságának aktivizálását közösségi programok szervezésével valósítják meg, továbbá a térségfejlesztésben felmerülő feladatokhoz hálózati formában járulnak hozzá. A 17 közösségfejlesztő munkatárs a program során a munkájukhoz több elemű képzést is kapnak.

 

A projekt keretében megvalósul 17 db komplex szolgáltató iroda, 17 közösségfejlesztő munkatárs képzése és 22 hónapon keresztül történő alkalmazása, 408 db rendezvény, 34 délutáni foglalkozás.

 

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. február 14.

  

A projekt összköltsége: 114 105 136 Ft

 

A támogatás intenzitása: 100%