bodrogkoz.com

Bodrogközi hírportál

Dámóc

Dámóc címere

A település Sárospataktól 50 km-re, Kisvárdától 24 km-re, a szlovák határ mellett található. Dámóc neve egy 1364-es okmányban szerepel először. Az írás azt bizonyítja, hogy Dámóc már 1364-ben faluként állt. Régészeti leletek alapján már 5000 éve lakott vidék.

A lácai határjáró okmány tanúsítja, hogy a helységek nem voltak egymástól elzárva. Itt vezetett a nagy út, amely Erdélyt és a felvidéki városokat, valamint Lengyelországot összekötő utak egyike volt. Ezen fontos kereskedelmi és hadiutak környékén fontos városok alakultak ki, s ez meghatározta Dámóc történetét is. Gazdaságilag előnyt jelentett, háborús időkben az átvonuló csapatoktól azonban sokat szenvedett a vidék.

1411-ben a  falu az Agárdy család birtokaként kerül említésre, de hat évvel később Nagytárkányi György és Perényi Miklós kapja királyi adományként.

1487-ben a Tőke és Széchi családok is birtokjogot nyernek, de utóbbiak része a Tárczai családra száll zálogként. 1510-ben Csaloviti Horváth Péter, valamint a Vékeyek birtokolják. Később  a ‚Sennyey  birtoka lesz, akik a XIX. Század első feléig uralják, amikor is a község a Mailáthok birtokába kerül.

A török uralom alól felszabadult területekre ezrek érkeztek a jobb megélhetés reményében a zsúfolt Felvidékről. Így falunk már 1714-ben benépesült, lakosságának száma folyamatosan változott a század első felében. Zemplén megye 1727-ben összeíratta a görög rítusú egyházközségeket és templomokat. Ez az első feljegyzés a Dámóciak vallási hovatartozásáról. A templom ekkor fából épült, zsúpfedeles volt. Különálló haranglába volt két haranggal. Az egyik harang 1616-os, a másik 1651-es öntésű volt. Az 1751-es canonica visitacio szerint 121 gyónóképes hívőt számolt az ecclésia. Az 1773-as országos összeírásban falunkat ruszin nemzetiségűnek tüntetik fel. Kétségtelen a falu nagyobb százaléka görög katolikus, de vannak más vallásúak is.

1787-ből ismeretes a falu első népszámlálási adatai. Ekkor 299 lakos volt, 4 volt távol. 41 ház, 53 család, 153 férfi, 150 nő, 1pap, 30 jobbágycsalád, 27 annak örököse, 25 zsellér és 11 egyéb foglalkozású volt Dámócon. A faluban nemes ember nem lakott.

1816-ban kezdenek hozzá a görög katolikus Dámóciak a jelenleg is álló kőtemplom építéséhez. A templom mellé 1836-ban lelkészi lak is épül, mely 1846-ban leégett, s 1850-ben újjáépítik.

Oldalak: 1 2 3Dámóc Hírek

Dámóc Programajánló