bodrogkoz.com

Bodrogközi hírportál

Hamarosan fizikailag is megkezdődik Cigándon a „Múzeumok párbeszéde” – szlovák-magyar határon át nyúló együttműködéssel megvalósuló projekt magyarországi része.
Ennek érdekében a közreműködő felek projektmegbeszélést, work shop-ot tartottak Cigándon 2014. január 9-én.
A vezető partner Cigánd Város Önkormányzata képviseletében Oláh Krisztián, Cigánd Város polgármestere, Ablonczy Dániel alpolgármester, Hegedűsné Orosz Nóra projektmenedzser, valamint Gönczi Zsolt főtanácsos; a határon túli partner Királyhelmec Város Önkormányzatának részéről Morócz Péter projektasszisztens; a határon túli vezető partner Királyhelmeci Mailáth József Regionális Múzeum részéről Dr. Zvolenský Gabriella igazgató és Szemán Tibor szakelőadó vett részt a megbeszélésen.
A támogató határozatot még májusban megkapták a pályázók, de a támogatási szerződés aláírására, a hosszas előkészítések után, csak a napokban került sor. A szakmai stábok elkezdték az érdemi előkészületeket, a kiviteli tervek kidolgozás alatt vannak, és hamarosan közbeszerzés indul a kivitelező kiválasztására is.
A tervezett projektről részletesen alább olvashatnak:
„Múzeumok párbeszéde”
„HUSK/1101 – MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013”
Cigánd Város Önkormányzata, Királyhelmec Város Önkormányzata és a Királyhelmeci Mailáth József Regionális Múzeum közös projektje:
A tervezett projekt fő célja a Tisza-szabályzás hatásainak bemutatása interaktív múzeumi terek és tárlatok kialakításával, és a modern múzeumpedagógiai eszköztárak fejlesztésével, Királyhelmecen és Cigándon. A helyi nemesi családok, a Majláthok, illetve Senyeiek, alapítói és jeles irányítói a Felső-Tisza menti vízszabályozás folyamatának. Többek között, a Királyhelmeci Víztársulatnak is megalapítói, és vezetői. Birtokaik voltak a mai Felső- és Alsó-Bodrogközben, tehát a Bodrogköz szlovákiai és magyarországi részén. A két család tárlatán keresztül, betekintést nyerhetünk a kistérségi vízszabályozás folyamatába, a társadalomra és a gazdasági életre gyakorolt hatásukra, változásokra. A folyó-szabályozás társadalmi, gazdasági hatásainak bemutatására, két különböző társadalmi környezetben kerül sor: a bodrogközi falun (Cigándi Falumúzeum) és a városban (Királyhelmeci Mailáth József Regionális Múzeum). A projekt átfogó célja a fejlesztések révén egy olyan versenyképes turisztikai szolgáltatás csomag kialakítása, amely komplex módon járul hozzá a Bodrogköz térségbe érkező kulturális turisták számának növeléséhez, a vendégek tartózkodási idejének meghosszabbításához. A stratégiai célok közé tartozik továbbá az országhatáron átnyúló együttműködés révén a koherencia erősítése. A határ mindkét oldala olyan gazdag, közös kulturális örökséggel rendelkezik, melyet közös fejlesztéssel és egységes, összehangolt, és koordinált marketingtevékenységgel hatékonyabban lehet értékesíteni. Ezért a közös marketingeszközök
alkalmazása szintén kiemelt célja a projektnek. Közvetett cél, hogy a projekt megvalósításával a határ menti térségben a kulturális turizmus kínálata szélesedjen, hozzájárulva a versenyképesség növeléséhez. Hosszú távú és horizontális cél, a fenntartható fejlődés jegyében a látogatók és a lakosok ökológiai-személetének formálása. Kiemelt célja továbbá a projektnek az esélyegyenlőség biztosítása.
A Cigándi Falumúzeumban megépül egy új korhű alápincézett múzeumi épület, egy többállásos nyitott szín raktárral, megújul a falumúzeum épülete, bővül a meglévő gazdasági épület, átalakul a táncpajta, őrtorony, melléképületek, kerítés épül.
A kiállítóterek gazdagodnak, elkészül a hétjelenetes panoptikum, a bodrogközi kisvasút terepasztalon elevenedik majd meg előttünk, több új kemencével bővül a gasztronómiai rész, rendezvény és konferencia tér is létesül.
A projekt összköltsége 1.180.442,16 Euro, ebből a cigándi összköltség: 615.670,96 Euro
A támogatás intenzitása: 95%
A projekt megvalósulási ideje: 2013.07.01-2015.06.30
2014_01_22_cigánd_múzeumok párbeszéde 2014_01_22_cigánd_múzeumok párbeszéde (2)
-kg-