bodrogkoz.com

Bodrogközi hírportál

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Cigándi Tankerülete

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet Kántor Mihály Általános Iskola

Tanító munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.június 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3973 Cigánd, Iskola utca 12/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskolai tanítói feladatok ellátása az intézmény pedagógiai programjának maradéktalan betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Tanító,

•         Legalább 1 év pedagógus munkakörben eltöltött szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné Szendrei Csilla nyújt, a 06/47/534-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Cigándi Tankerülete címére történő megküldésével (3973 Cigánd, Iskola utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/041/117-25/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Tanító.

•         Elektronikus úton Némethné Szednrei Csilla részére a km-iskola@t-online.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Némethné Szendrei Csilla, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3973 Cigánd, Iskola utca 8. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Fejléc