bodrogkoz.com

Bodrogközi hírportál

Január 30-án ért véget a Magyar Kultúra Hete programsorozat Cigándon, mely  a Magyar Kultúra Napja és Kántor Mihály születésének 130. évfordulója alkalmából  rendeztek meg.

A második  alkalommal megrendezett programsorozatba a város valamennyi közoktatási és művelődési intézménye bekapcsolódott.

A rendezvény sorozatot   Némethné Szendrei Csilla, a Kántor Mihály Általános Iskola igazgatónője nyitotta meg   2015. január 22-én,  amikor a  kistérségi Népmesemondó versenyre  került sor,  a cigándi diákokon kívül  Zemplénagárdról,  Karcsáról,   Révleányvárról és Pácinból is  érkeztek tanulók két korcsoportban.  Ezt követően az általános  iskola tornatermében  Sárrét történetével  ismertette meg  a résztvevő gyerekeket  „A Bodrogköz Tájmúzeumért Alapítvány” és a cigándi Falumúzeum vezetője.

Január 23-án,  hagyományőrző  szándékkal,   Kántor Mihály születésének 130. évfordulója  alkalmából Kristóf Andrea, a Falumúzeum  igazgatója felolvasó maratont szervezett  a Városi Könyvtárban.  Összesen 31 alsó-  és felső tagozatos tanuló olvasott fel néptanítónk munkásságáról 130 perc leforgása alatt. A 31 diák Kántor Mihály születésnapját jelképezte,  mivel  1885. január 31-én született, a 130 perc pedig születésének 130. évfordulóját. A gyerekek kitartásukért nagyon szép jutalomban részesültek, hisz egy, a Falumúzeum dolgozói által készített cigándi szőttes könyvjelzőt kaptak ajándékba.   Ezzel párhuzamosan  a Bodrogköz Kincsei Bölcsőde nevelői bábjátékokat adtak elő a gyerekeknek a bölcsődében.

Január 24-én, ismét  a Városi Könyvtárban  Kölcsey Ferencről és a Himnuszról hallhattak   előadást a résztvevők,  ezt követően megismerkedhettek a  libatollal írás szépségével, libatollal és tustintával írták  le nemzeti énekünk első versszakát. Késő délután a nagyváradi MM Pódium Színház Kutyakaparó című előadásán szórakozhatott a közönség.

Január 26-án a népdaloké volt a főszerep. A szervezők kistérségi Népdaléneklési versenyt szerveztek két korosztályban. A cigándi tanulókon kívül itt is részt vettek  zemplénagárdi,  pácini,  karcsai gyerekek. A nap további programjaként az iskolások a Falumúzeumban kézműves foglalkozáson vettek  részt, ahol góré hegedűt készíthettek a gyerekek.

Január 27-én délelőtt a Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete és ovisai tartottak  mesenapot az óvodában. Az ovisok jelmezbe öltözve adtak elő különböző meséket egymásnak. Délután a Széptan Művészeti Iskola összművészeti foglalkozásokkal várta az érdeklődőket. Ezeken a foglalkozásokon tánccal, képzőművészettel és zenével kapcsolatos tevékenységeket végeztek.

A sport sem maradhatott ki a programból.  Január 28-án népi sportvetélkedőt rendeztek a Szabadidő Központban, melyen a tanulók sor -, illetve váltóversenyeken mérhették össze tudásukat.

De az elme sem pihenhetett. Január 29-én Kántor Mihály életéről és munkásságáról szóló totót kellett kitölteni az iskola diákjainak,  melyhez  a tornaterem adott otthont.

A Magyar Kultúra Hete programsorozat záró eseményeinek egyike  a 2015. január 30-án ünnepélyes keretek között lezajlott koszorúzás volt, melyen  a város vezetősége nevében Oláh Krisztián polgármester úr, a Kántor Mihály Általános Iskola nevében Némethné Szendrei Csilla igazgató asszony és Iski Dezső igazgató helyettes, a Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár nevében Némethy András igazgató  és Bötykösné Fodor Kitti könyvtáros, „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány nevében Csáki Balázsné kuratóriumi elnök, Nagy  Józsefné kuratóriumi tag és Kristóf Andrea Falumúzeum vezető,   a Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde nevében Fodor Éva intézményvezető és Fegyváriné Németh Ilona szakmai vezető helyezett el koszorút.

Az ünnepségen Kántor Mihály egy-egy versét adta elő Durku Tímea és Révész Leila, valamint az iskola névadójának egy levelét olvasta fel Szabóné Horváth Eszter.

A megemlékezés momentuma volt még, hogy Oláh Krisztián polgármester úr értékelte a rendezvénysorozatot  és emléklapokat adott át azon  személyek és intézményvezetők részére, akik aktívan részt vettek az elmúlt másfél hét programjának szervezésében és lebonyolításában.

A másik fő esemény a zárónapon a Kistérségi Néptáncverseny volt, melynek a Szabadidő Központ adott  helyet.

A verseny előtt Némethné Szendrei Csilla igazgató asszony kifejezte köszönetét a rendezvénysorozat szervezőinek és zárta le a Magyar Kultúra Hetét.

A versenyen  a  helyi táncosokon kívül  Ricséről, Karosról, Tiszakarádról és Pácinból érkeztek gyerekek, akik színvonalas produkciókkal szórakoztatták a háromtagú zsűrit és a közönséget.

A táncosok szóló-,   illetve csoportos kategóriákban mérhették össze tudásukat.

A szóló kategóriában a zsűri nyolc darab kalárist ítélt oda a legügyesebb lányoknak, míg a fiúk nyolc darab bokrétáért keltek versenyre.

A csoportos kategóriában a Legegységesebb csoport, a  Legjobb koreográfia, a  Legerőteljesebb ének, valamint a Leglátványosabb előadás címet osztotta ki a zsűri.

A verseny után egy táncházzal zárult a másfélhetes kulturális kavalkád a tornateremben.

A Nagy Dezső Művelődési  Ház és Könyvtár dolgozói – mint a rendezvény szervezői –  ezúton szeretnék megköszönni a város vezetőségének a támogatást, minden oktatási és közintézmény dolgozójának segítségét,  a Falumúzeum valamennyi dolgozójának, hogy a rendezvénysorozat egész ideje alatt forró teával és zsíros kenyérrel készültek a vendégek fogadására,  hisz nélkülük nem jöhetett volna létre ez a szép kulturális hét.

-kg-