bodrogkoz.com

Bodrogközi hírportál

 

EFOP-2.1.2-16-2017-00008

GYEP II. infrastrukturális hátterének megteremtése

Pályázat száma:                               EFOP-2.1.2-16-2017-00008

Kedvezményezett neve:             Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás és Cigánd Város Önkormányzatával konzorciumban

A projekt címe:                                                GYEP II. infrastrukturális hátterének megteremtése

Megvalósítás helyszínei:            Cigánd, Karcsa, Tiszakarád, Karos, Lácacséke, Ricse

Megítélt támogatás összege:    99 440 000 Ft,-

Támogatási arány:                          100 %

A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás sikeres támogatási kérelmet nyújtott be az EFOP-1.4.2-16-00014 azonosítószámú pályázati program megvalósítására, a térségben élő gyermekekkel kapcsolatos szociális, pedagógiai és egészségügyi tevékenységek fejlesztésére. A projekt szakmai elemeinek infrastrukturális támogatására külön pályázat keretében nyílt lehetőség, amelyet a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás konzorciumban Cigánd Város Önkormányzatával sikeresen valósított meg.

Az EFOP-2.1.2-16-2017-00008 azonosítószámú, „GYEP II. infrastrukturális hátterének megteremtése” megnevezésű program megvalósítását 2018. március 01-én kezdtük meg. A projektben a Társulás mellett támogatást igénylő konzorciumi partnerként vesz részt Cigánd Város Önkormányzata, mint a célterületen lévő ifjúsági tábor tulajdonosa, aki a tervezett bővítéssel a célcsoportot alkotó hátrányos helyzetű gyermekek szabadidős kikapcsolódásának teremti meg a  keretfeltételeit.

A projekt infrastrukturális támogatást nyújtott a „Bodrogközi Integrált Gyermekprogramok” pályázati program megvalósításához, az alábbi főbb célok teljesítésével:

A program által elérendő célok:

 • A kapcsolódó EFOP 1.4.2 program szakmai tevékenységeinek helyszínt adó épületek, helységek felújítása, bővítése, alkalmassá tétele;
 • A foglalkozások szakmai színvonalának emeléséhez, eléréséhez szükséges eszközfejlesztés;
 • A szünidői táboroztatás feltételeinek javítása a járás területén élő családok, gyermekek számára

A fenti célok elérésének érdekében megfogalmazott tevékenységek – a „Módszertani útmutató az EFOP-2.1.2-16 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás „Integrált térségi gyerekprogramokhoz szükséges infrastruktúra a kedvezményezett járásokban” tevékenységeinek tervezéséhez c. dokumentummal összhangban:

 • A projekt előkészítésének keretében az építési munkákkal kapcsolatos tervezés, és a projekt szakmai tervének kialakítása
 • A megvalósítás szakaszában az építési munkákkal kapcsolatos engedélyeztetési eljárások
 • A Karcsai Közösségi Ház bővítése az előírt projektarányos akadálymentesítéssel, a Tiszakarádi Közösségi Ház felújítása és fűtéskorszerűsítése
 • A négy településen – Cigándon, Ricsén, Karosban és Lácacsékén – működő közösségi terek felújítása.
 • Eszközbeszerzések (bútorok, műszaki, informatikai eszközök, játékok, fejlesztő és szűrőeszközök, tesztkészletek).
 • A projekt megvalósításához szükséges informatikai eszközök beszerzése
 • A foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése.
 • Egy darab 9 személyes gépkocsi beszerzése a program területén élő gyerekek, fiatalok, szülők, helyben hiányzó szolgáltatásokhoz és szakemberekhez való hozzáférésének, a projekt által szervezett programokra való eljutásának elősegítése, valamint a megvalósító szakemberek utaztatása érdekében.
 • A szünidői és családi táborozás feltételeinek biztosítsa céljából a Cigándi ifjúsági tábor felújítása, bővítése szociális helység kialakítása.
 • Az építési munkálatokhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés
 • Kötelező nyilvánosság biztosítása
 • Projektmenedzsment

A projekt 2019. augusztus 31-én eredményesen lezárult.