bodrogkoz.com

Bodrogközi hírportál

EFOP – 3.2.9-16-2016-00068

ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A CIGÁNDI JÁRÁSBAN

Megvalósítás időtartama: 2017. október 1. – 2019. március 31.

 A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központja 29.524.391 Ft,- összegű, 100% támogatási intenzitású pályázati támogatást nyert az EFOP-3.2.9-16 számú kiírás keretében megjelent „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése” című pályázati felhívásban.

A projekt átfogó célja az elsődleges prevenció megerősítésével az óvodás és iskolás gyermekek és fiatalok (köztük a szociálisan hátrányos helyzetűek) szociális jólétének, életminőségének javítása az óvodai és iskolai szociális segítés feladatellátás feltételeinek megteremtésével, szakmai tartalmának, a fenntartásához és rendszerszerű elterjesztéséhez szükséges humán és pénzügyi források meghatározásával.

További cél az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység eszköztárának kialakítása, adaptálása, az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kialakításának programja az adott intézményen belül felmerült problémáknak, a helyi viszonyoknak megfelelően. A program magában foglalja a szolgáltatás nyújtásának megtervezését, szervezését, a tevékenység kialakítását adott intézményre vonatkoztatva, ide értve a szolgáltatást nyújtó szakemberek biztosítását.

Cél a köznevelési intézmények és a család és gyermekjóléti szolgáltatások közös eljárásrendjének kialakítása is.

A projektben vállalt célok az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység nyújtása során:

 • A köznevelési intézményeken belül elérhetővé váljon egy szociális segítő tevékenység, melynek során a gyermekek és családjaik professzionális segítséget kapnak.
 • Az intézményen belüli hatékonyabb problémamegoldás érdekében szükséges egy segítő szakember jelenléte, aki a konfliktusokat helyben és időben azonnal tudja kezelni.
 • Az intézményen belül elérhetővé váljon egy olyan segítő személy, akihez a gyermekek problémáikkal, bizalommal fordulhatnak, akivel szemben nincs megfelelési kényszer. Egy független szakember jelenléte bizalmat sugall, hiszen sok esetben maga az iskola is stressz forrás a gyermekeknek.
 • Egy olyan szakember jelenléte az intézményen belül, aki rendelkezik megfelelő ismeretekkel a konfliktushelyzetek kezeléséhez, valamint az ilyen helyzetek kialakulásának megelőzéséhez. Pártatlan szakemberként van jelen és elsősorban a gyermek érdekeit tartja szem előtt. Elősegíti és megteremti az érintett felek közötti megfelelő kommunikáció létrejöttét, koordináló szerepet tölt be.
 • A köznevelés eredményességének és hatékonyságának javítása érdekében a szociális munka értékeinek közvetítése és átadása a pedagógusok részére.

Az elmúlt évek és a köznevelési intézményekkel való együttműködés tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a gondok halmozottan, nagy mennyiségben jelentkeznek az intézményeken belül, melyeket hagyományosan, pedagógiai eszközökkel nem lehet kezelni, szükség van a szociális szakértelem megjelenésére az óvodákban, iskolákban.

Indokolt egy olyan professzionális szociális segítő jelenléte az iskolákban,óvodákban,  aki átfogó jogi (gyermekvédelem, annak intézményrendszere; szociális jog, családi támogatási formák, szociális intézményrendszer, stb.), szociális (társadalmi veszélyeztető tényezők, közösségi erőforrások mobilizálása stb.) és pszichológiai (személyiségfejlődés, családi fejlődési szakaszok nehézségei, kommunikációs technikák, gyermekek veszélyeztetésének, elhanyagolásnak, bántalmazásának figyelmeztető tünetei stb.) ismeretekkel, illetve készségekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik számára, hogy a gyermek fejlődését veszélyeztető problémákat korán felismerje, illetve – szükség esetén egyéb segítő intézmény, szakember révén – kezelje.

A pályázatba bevont intézmények:

 • Karcsai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola( 3963 Karcsa, Szabadság út 9.) 1.-8. osztály
 • Karcsai Óvoda (3963 Karcsa, Alkotmány út 7. )
 • Sánta Erzsébet Általános Iskola Tiszakarád (3971 Tiszakarád, Ifjúság út 14.) -8. osztály
 • Tiszakarádi Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda ( 3971 Tiszakarád, Rákóczi út 1.)
 • Kántor Mihály Általános Iskola Cigánd (3973 Cigánd, Iskola út 8.) 1.-8. osztály
 • Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde (3973 Cigánd, Iskola út 10.)
 • Ricsei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (3974 Ricse, Kossuth út 3.) 1.-8. osztály
 • Ricsei II. Rákóczi Ferenc Óvoda (3974 Ricse, Kossuth út 3.)
 • Molnár Mózes Általános Iskola Bodroghalom (3987 Bodroghalom, Szabadság út 109.) 1.-8. osztály
 • Bodroghalmi Mesepalota Óvoda (3987 Bodroghalom, Szabadság út 111.)
 • Molnár Mózes Általános Iskola Karosi Tagintézménye (3962 Karos, Szabadság tér 1/a) 1.-8. osztály
 • Bodroghalmi Mesepalota Óvoda Karosi Tagintézménye (3962 Karos, Kossuth út 14.)
 • Nagyrozvágyi Általános Iskola (3965 Nagyrozvágy, Zrínyi út 3.) 1.-8. osztály
 • Nagyrozvágyi Általános Művelődési Központ Óvodája (3965 Nagyrozvágy, Rákóczi út 41.)
 • Pácini Általános Iskola (3964 Pácin, Honvéd út 2.) 1.-8. osztály
 • Pácini Bárókert Óvoda (3964 Pácin, Kossuth kert 2.)
 • Tiszacsermelyi Általános Iskola (3972 Tiszacsermely, Rákóczi út 16.) 1.-8. osztály
 • Tiszacsermelyi Tiszavirág Óvoda (3972 Tiszacsermely, Hősök tere 8.)
 • Kántor Mihály Általános Iskola Zemplénagárdi Tagintézménye (3977 Zemplénagárd, Tuzséri út 9.) 1. -4. osztály
 • Zemplénagárdi Óvoda (3977 Zemplénagárd, Fő út 23.)
 • Kántor Mihály Általános Iskola Révleányvári Tagintézménye (3976 Révleányvár, Dózsa Gy. út 40.) 1.-4. osztály
 • Révleányvár Óvoda ( 3976 Révleányvár, Fő út 42.)
 1. október 1 – 2019. március 31. között a pályázati elemek sikeres megvalósítása megtörtént.

A tervezett feladatok megvalósításra kerültek. A projektbe bevont oktatási- nevelési intézményekben folyamatosan elérhető volt a szolgáltatás.

A műszaki- szakmai tartalomhoz kapcsolódó mutatók:

Tevékenység megnevezése Vállalt indikátor Bevont gyermekek száma Bevont gyermekekből HH,HHH, SNI, BTM Teljesített indikátor halmozott adat (Összesen bevont gyermekek)
Egyéni segítésbe bevont óvodás gyermekek száma  

20

 

46

 

42

 

88

Egyéni segítésbe bevont iskolás gyermekek száma  

130

 

145

 

136

 

281

Csoportos foglalkozásba bevont óvodás gyermekek száma  

225

 

846

 

569

 

1415

Csoportos foglalkozásba bevont iskolás gyermekek száma  

600

 

1737

 

1277

 

3014

Közösségi rendezvény által bevont óvodás gyermekek száma  

130

 

180

 

122

 

302

Közösségi rendezvény által bevont iskolás gyermekek száma  

395

 

485

 

345

 

830

Gyermekek elérése óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel  

3000

 

3439

 

2491

 

5930

Kialakított szervezeti struktúra és eljárásrend 22 22
Óvodai és iskolai szociális segítésbe részt vevő szociális szakemberek száma  

2

2018 novemberéig:

2 főállású szakember,

2018 novemberétől:

6 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott szakember