bodrogkoz.com

Bodrogközi hírportál

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 58/2018.(IX.25.) számú határozatával idén is csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj-pályázathoz.

 

A korábbi évekhez hasonlóan a program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű, felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik Cigánd területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál lehet benyújtani.

 

A kérelemhez mellékelni kell:

  • a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolást a 2018/2019. tanév első félévéről.
  • igazolást a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
  • egyéb körülményeket bizonyító okiratokat: (hátrányos helyzet, tartós betegség/súlyos fogyatékosság, stb.).

A pályázatok papír alapon történő benyújtásának határideje: 2018. november 6.

 

Igény esetén a pályázattal kapcsolatos további információkat Dr. Szepesy Márk jegyző biztosít.

 

Elérhetősége: tel: 47/534-403, email: jegyzo@cigand.hu