bodrogkoz.com

Bodrogközi hírportál

Kicsivel több, mint 2 éve új református lelkész érkezett Nagyrozvágyra Kállay László személyében. A gyülekezet és a falu lakói is megszerették őt, ám most mégis úgy döntöttek a feleségével, hogy itt hagyják Nagyrozvágyot.
Mivel felesége amerikai állampolgár, ezért úgy határoztak, hogy életüket az Egyesült Államokban folytatják tovább, mégpedig Miamiban, az ottani magyar közösség lelkipásztoraként.
A búcsú Istentisztelet 2016. május 29-én volt a református templomban, melyen a gyülekezet tagjain kívül részt vett a község polgármestere Hogya Orsolya is és eljöttek a képviselőtestület tagjai is. A gyülekezet nehéz szívvel hallgatta az utolsó igehirdetést, mely után még egy keresztelőre is sor került. Ezután az egyházközség nevében Tóthné Tótok Beáta gondnok köszönte meg Kállay Lászlónak és feleségének a 2 éven át tartó szolgálatot, és adta át a gyülekezet ajándékát. Ezt követte a helyi kórus két éneke, melyet erre az alkalomra tanultak meg a tagok, így búcsúzva Kórusvezetőjüktől. Hogya Orsolya polgármester a község és a képviselőtestület nevében köszönt el és adta át a testület ajándékát megköszönve ezzel azt, hogy mindig tudtak egymásra számítani a falu és az egyház fejlődése érdekében. A záróének után a lelkipásztor és felesége mindenkitől személyesen elbúcsúzott, végül még egy utolsó csoportképre összeálltak a jelenlévők.
Ezúton is kívánunk a mára már Miamiban szolgáló Kállay Lászlónak és feleségének sok szerencsét, jó egészséget és Isten áldását az új életükhöz és szolgálatukhoz.

-va-