bodrogkoz.com

Bodrogközi hírportál

Immáron a második komoly, országos szakmai szervezet ismerte el a Cigándon folyó kulturális, közművelődési, hagyományőrző szakmai munkát 2013-ban.

Még 2013. május 14-én Szegeden, a Szent-Györgyi Albert Agórában került megrendezésre a Magyar Népművelők Egyesülete XXX. Vándorgyűlése. A konferencián Cigánd – „város” kategóriában elnyerte az “Önkormányzatok a közművelődésért”díjat.

2013. október 3-6. között, a sárközi Decsen került megrendezésre a XI. Országos Tájháztalálkozó, amelynek számunkra kiemelkedő fénypontja volt az, amikor Dr. Bereczki Ibolya a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen) Főigazgató-helyettese, a Magyarországi Tájházak Szövetsége elnöke, valamint Dr. Réthelyi Miklós egykori Nemzeti Erőforrás Miniszter, a rendezvény díszvendége átadták az “Év Tájháza” díjat.

A Díj a Falumúzeum 2012. évi tevékenységéért illette meg intézményünket, amelyben természetesen elévülhetetlen érdemeket szerzett “A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány, és valamennyi közreműködő szervezet, informális és formális csoport, magánszemély és önkéntes, akik segítették az elmúlt év munkáját!

Az alábbiakban változtatás nélkül közöljük a Bíráló Bizottság értékelését:

Bihari-Horváth László

ELDŐLT: A CIGÁNDI FALUMÚZEUM AZ ÉV TÁJHÁZA

A Magyarországi Tájházak Szövetsége a hazai tájház-mozgalom népszerűsítése, értékeinek szélesebb körű megismertetése és a gyűjteményeket ápoló személyek áldozatos tevékenysé-gének elismerése céljával évről-évre meghirdeti az „Év Tájháza” pályázatot.
A 2012. évi pályázatok értékelésekor igen nehéz feladata volt az értékelő bizottságnak, hiszen négy kiváló tájház adta be tartalmas pályázatát, amely minden esetben egy szakmailag hiteles és közösségileg érvényes kulturális intézmény működését vázolta fel számunkra. A Decsi Tájház a népművészet megőrzésében, az Edelényi Tájház a kiterjedt gyűjteményi munkában, a Felpéci Tájház az önkéntesség szervezésében, míg a Cigándi Falumúzeum az élénk közön-ségkapcsolatban emelkedik ki a tájházak sorából.
A négy pályázó közül – helyszíni bejárásaink közvetlen tapasztalatai alapján – végül a Ci-gándi Falumúzeumot választottuk a 2012. év tájházának. Választásunkban döntő volt, hogy a kitüntető cím majdani birtokosa az épület népi építészeti és a gyűjtemény örökségi értéke mellett, rendelkezzen a helyi közösség legszélesebb támogatásával is.
Cigándon igazi oktatóközpontként működik a falumúzeum, amely az elmúlt években – a tár-gyi, szellemi és társadalmi tudásátadás által – a hagyományápolás bodrogközi bázisintézmé-nyévé vált.
A falumúzeum által szervezett rendezvények, fesztiválok, táborok, játszóházak – és a TÁMOP-program keretében megvalósult – kézműves szakkörök mind-mind a lokális identitás erősítését és a nemzeti kulturális örökség fenntartását szolgálják.
A Cigándi Falumúzeum 2012-ben kiterjesztette közönségkapcsolati tevékenységét régiója több településére, sőt egy határon átnyúló pályázaton is eredményesen szerepelt, vagyis nem-zetközi szintre emelte ismeretátadási programját.
Mindezekért a Cigándi Falumúzeum méltán érdemli meg az „Év Tájháza” címet, melyhez a Tájházszövetség szeretettel gratulál, és további kitartó munkát kíván a díjazottnak!

Magyarországi Tájházak Szövetsége

Bíráló Bizottság

forrás: www.cigand.hu

 

-kg-