bodrogkoz.com

Bodrogközi hírportál

közgyűlésének április 28-án délelőtt 10 órától a Cigándi gyülekezet adott helyet. A rendezvényre – amelyre közel 100 vendég, lelkipásztorok és gondnokok jöttek el – a gyülekezeti teremben került sor, ugyanis a templomon restaurálási munkálatok zajlanak; Isten segítségével e jubileumi esztendőben, október folyamán a gyülekezet egy hálaadó ünnepségre készül. Megtisztelt jelenlétével  Főtiszteletű Csomós József püspök úr is. A nem mindennapi esemény megszervezésében, a vendégek fogadásában fontos szerepet játszott gyülekezetünk nemrég alakult nőszövetsége, akik a több mint félszáz finom süteményestál mellett, a hajnali órákban frissen készített hírvédjegyes cigándi apróbélessel kínálták a vendégeket.

E jeles eseményen az egyházmegye lelkészi főjegyzője, Laczkó Gabriella hirdette Isten igéjét. A János 21,1-14 igeszakasz alapján szólt arról, hogy Jézus harmadszor jelent meg tanítványainak a Tibériás tengerénél.

A tartalmas prédikációt követően a helyi lelkész és Cigánd város polgármestere Oláh Krisztián is szeretettel köszöntötte a vendégeket, majd vitéz Sajtos László egyházmegyei főgondnok megnyitotta a közgyűlést.

Nt. Mészáros István esperes Isten iránti hálával tekintett vissza az elmúlt esztendő eseményeire, örömeire, áldásaira egyaránt.

A közgyűlés folytatásaképpen különböző missziói és szolgálati szakelőadói jelentéseket fogadtak el a jelenlévők. A jelentéseket a közgyűlési alkotótagok előzően elektronikus formátumban is megkapták tanulmányozás végett, s az egyházmegye honlapján is olvashatóak.

Ezt követően aktuális kérdésekkel foglakozott a közgyűlés: új lelkészek bekebelezése, földügyek, egy vasárnapi perselypénz teljes összegének felajánlása a pálházi templom javítására, stb…

Együttlétünket közös ebéddel zártuk. A több mint 3 órás érdemi munka után jólesett a szépen megterített asztal, a finom ebéd, a nőtestvérek gondos felszolgálása, ezzel is kifejezve a cigándi gyülekezet önzetlen vendégszeretetét. Mindezekért Istené a dicsőség.

 

K.I.