bodrogkoz.com

Bodrogközi hírportál

A Holokauszt cigándi áldozatai emlékére emlékművet avattak a cigándi izraelita temetőben 2015. június 9-én.

Az eseményen részt vett dr. Latorczai Csaba, Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára, Horovitz Tamás, a Debreceni Zsidó Hitközösség elnöke, a Magyarországi Zsidó Hitközösségek Szövetségének vezetőségi tagja, Freund Jenő, a Miskolci Zsidó Hitközség vezetője, Stump Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Cigándi Járási Hivatal vezetője, Oláh Krisztián, Cigánd Város polgármestere, Ablonczy Dániel Cigánd Város alpolgármestere, Gál Béla jegyző Cigánd Város jegyzője,Cigánd Város Önkormányzatának képviselői,  Czigándi Varga Sándor szobrászművész, a Cigándi Járás polgármesterei és a történelmi egyházak képviselői: Kristóf István református lelkész, Koltavári Attila római katolikus plébános, Iván Gábor görög katolikus parókus.

A Himnusz elhangzását követően Nagy István-Fakuló emlékek nyomában című könyvéből hallhattak Bodnár Laura 8.b osztályos tanuló előadásában.

Oláh Krisztián polgármester úr köszöntötte a megjelent vendégeket. Beszédében kiemelte, hogy az önkormányzatnak kötelessége megőrizni cigánd egykori lakóinak emlékét, valamint köszönetét fejezte ki Ablonczy Dániel alpolgármester úrnak, hogy szívügyeként kezelte ennek az eseménynek a megvalósulását, valamint minden olyan személynek, szervezetnek, akik támogatták ennek az emlékműnek a létrejöttét.

Polgármester urat Radnóti Miklós: Oly korban éltem című verse követte Tóth Beatrix 8.a osztályos tanuló előadásában.

Dr. Latorczai Csaba beszédében  úgy fogalmazott: az itt elhelyezett emlékmű és a zsidó temető felújítása amellett, hogy méltó emléket állít az egykoron itt élt és elpusztított zsidó honfitársainknak, szép példája annak az összefogásnak, amely az együttműködésről, a türelemről és a szolidaritásról szól.

Helyettes államtitkár úrtól Horovitz Tamás vette át a szót, aki megköszönte a település vezetőinek az áldozatos munkáját, hogy lehetővé tették, az egykoron itt élő zsidó emberekre méltóképpen lehessen emlékezni a hetven évvel történt borzalmak után.

Radnóti Miklós:Nem tudhatom című versét Kolozsvári Ágnes 8.a osztályos tanuló szavalta el.

Pikó Sándor az emlékmű alkotójának, Czigándi Varga Sándor életútját és az alkotást mutatta be a vendégeknek, majd magának az emlékmű avatása következett, melyet Oláh Krisztián polgármester úr, dr Latorczai Csaba helyettes államtitkár úr és Czigándi Varga Sándor leplezett le.

A Kántor Mihály Általános Iskola Énekkarának előadásában a Révész Sándor – Vigyázz a madárra című dalát hallhatta a publikum Némethy Viktória vezetésével.

Az énekkar előadását követően koszorút helyezett el:

  • Cigánd Város Önkormányzatának nevében Oláh Krisztián polgármester és Ablonczy Dániel alpolgármester
  • Dr Latorczai Csaba a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára
  • Cigándi Járási Hivatal nevében Stumpf Attila a járási hivatal vezetője és Ivancsóné Hajas Ágnes hivatal vezető helyettes
  • az oktatási és kulturális intézmények nevében Némethné Szendrei Csilla a Kántor Mihály Általános Iskola igazgatója és Némethy András a Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
  • a cigándi civil szervezetek nevében Csáki Balázsné a „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány kuratóriumának elnöke és Kristóf Andrea a Cigándi Falumúzeum igazgatója

Emlékkövet helyezett el:

  • Dr Latorczai Csaba a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára
  • Horovitz Tamás a Debreceni Zsidó Hitközség elnöke, a Magyarországi Zsidó Hitközösségek Szövetségének vezetőségi tagja és Freund Jenő a Miskolci Zsidó Hitközség vezetője.

A koszorúzási ceremóniában a Sarkantyús Néptáncegyüttes táncosai működtek közre.

Az ünnepség záróakkordjaként Szabóné Horváth Eszter és Némethy Viktória előadásába Zorán-Apám hitte… című dalát hallhatták a jelenlévők.

A szervezők nevében szeretnénk köszönetünket kifejezni Cigánd Város Önkormányzatának, a MAZSIHISZ-nek Czigándi Varga Sándornak, Nagy Istvánnak „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány önkénteseinek, a Cigándi Falumúzeum, a Cigándi Településfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft., a Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak, a Kántor Mihály Általános Iskola tanulóinak és tanárainak, a Sarkantyús Néptáncegyüttes táncosainak, hogy támogatásukkal és munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy Cigánd méltóképpen tudja megőrizni a történelem legsötétebb korszakának áldozatainak emlékét.