bodrogkoz.com

Bodrogközi hírportál

A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című felhívásra benyújtott sikeres pályázatának köszönhetően Cigánd Város Önkormányzata újabb energetikai projektet valósíthat meg 2015-ben.

 

Az Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése Cigándon címűKEOP-4.10.0/F/14-2014-0285 jelű,49.613.617Ft összköltségvetésű, 100%-ban támogatott projekt keretében a polgármesteri hivatal és az iskolai étkezde épületeinek energetikai korszerűsítése történik meg,megújuló energiaforrás hasznosítással kombináltan.

 

Projektelemek: – napkollektorok telepítése – utólagos külső oldali hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtési rendszer megújítása, egyéb gépészeti korszerűsítések, szilárd biomassza kazán.

 

A beruházás hatására az épületek energetikai besorolása javul, a fenntartási, költségek csökkennek. A dolgozók, gyerekek közérzete javul, ami az ellátás színvonalának emelkedéséhez is hozzájárul. A fejlesztés hatására évi 35,85t üvegházhatású gáz csökkenést érünk el, a megtakarított éves elsődleges energiahordozó mennyisége 411,31GJ, a megújuló energiahordozó felhasználás növekedése évi 126,62 GJ.