bodrogkoz.com

Bodrogközi hírportál

Tisztelt Cigándiak!

Önkormányzatunk az előző évek gyakorlatának megfelelően részt vesz a belügyminisztérium szociális tűzifa programjában.

Az elnyert pályázati keretösszegnek köszönhetően 2018-ban a korábbi években kiosztottnál nagyobb mennyiségű tűzifával tudunk segíteni a rászoruló családokon.

Ezek alapján ingyenesen 1 m3 tűzifára jogosult minden rászoruló cigándi lakos, aki

  • aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevel illetve az ellátás saját jogon illeti meg, vagy
  • 62. életévét betöltötte és

lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

Az igényeket 2018. november 26. napjától 2019. február hó 15. napjáig lehet benyújtani az önkormányzattól beszerezhető formanyomtatványon. A kérelmek feldolgozása és a tűzifa kiszállítása a kérelmek beérkezésének sorrendjében történik.