bodrogkoz.com

Bodrogközi hírportál

A projekt célja a művelődési ház korszerűsítése, mely otthont ad a településen működő kulturális
csoportoknak, a civil szervezetek rendezvényeinek, illetve itt zajlik a települési és térségi szintű ifjúsági
és közösségi programok szervezése és lebonyolítása.
A beruházás részeként az alábbi tevékenységek valósulnak meg: a tetőfelújítás részeként az új
tetőcserépre fém hófogókat helyeznek el. Megtörténik a födémszigetelés és a homlokzati hőszigetelés
is, illetve a külső nyílászárókat új, hőszigetelt nyílászárókra cserélik. A fűtéskorszerűsítés mellett
légkondicionáló berendezés beszerelésére is sor kerül. Beszerzésre kerül megújuló energiahasznosító
berendezés, villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszer telepítésével.
A fejlesztést követően az épület megtartja eddigi funkcióját, ám a színvonal növekedésével várhatóan
a szolgáltatások is bővülni fognak.
A támogatás összköltsége 21.713.912,- Ft, amely 100% mértékben vissza nem térítendő támogatás,
mely az összköltségek tekintetében 95% intenzitású. A projekt tervezett fizikai befejezése: 2020. év 03.
hó 31. napja.

Kedvezményezett: Kisrozvágy Község Önkormányzata

Projekt azonosító: 1778484166