bodrogkoz.com

Bodrogközi hírportál

A tiszakarádi gyülekezet 2016. június 12-én ünnepi istentisztelet keretében adta bizonyságát annak, hogy megválasztott lelkipásztorában, Dévay Mátéban felismerte és elismerte az Isteni adományokat a szolgálatra, szolgálatát igényli és elfogadja, és azon lesz, hogy az elhívott lelkipásztor szolgálatában felelős partnerként vegyen részt Isten Szentlelkének áldó kegyelmében bízva. A beiktatott lelkipásztort a jelenlevő lelkészek bibliai igei áldással erősítették meg. A köszöntések után a beiktatott lelkipásztor igehirdetése következett .

Az ünnepség végén Dévay Máté köszönő szavaiban személyes érzéseit is megosztotta a jelenlevőkkel.

-OCs-