bodrogkoz.com

Bodrogközi hírportál

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Cigándi Tankerülete

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Cigándi Tankerülete

Magyar-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. június 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3973 Cigánd, Iskola utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskolai magyar nyelv és irodalom feladatainak ellátása, a pedagógiai programban foglaltak maradéktalan betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, Magyar-bármely szak,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, előző munkaviszony igazolása, esetleges ajánlások.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné Szendrei Csilla nyújt, a 06/47/534-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Cigándi Tankerülete címére történő megküldésével (3973 Cigánd, Iskola utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/041/117-27/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Magyar-bármely szakos tanár.
  •         Elektronikus úton Némethné Szendrei Csilla részére a km-iskola@t-online.hu E-mail címen keresztül
  •         Személyesen: Némethné Szendrei Csilla, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3973 Cigánd, Iskola utca 3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.