bodrogkoz.com

Bodrogközi hírportál

Véget ért a nyári szünet, ismét benépesedett a Kántor Mihály Általános Iskola Cigándon.

A tanévnyitó ünnepséget 2017. szeptember 1-én tartották az iskola udvarán.

Gulyásné Dócs Krisztina köszöntötte a diákokat, tanárokat, a város elöljáróit, a hivatásos szervezetek, valamint a történelmi egyházak képviselőit. Némethné Szendrei Csilla igazgató asszony köszöntőjében sok sikert kívánt azoknak a gyerekeknek, akik most kezdik az első osztályt, valamint a nyolcadikos tanulókat látta el hasznos tanácsokkal. A bejárós tanulóknak intézett szavaiban kiemelte, hogy már tíz éve annak, hogy a zemplénagárdi és révleányvári iskola a cigándi intézményhez csatlakozott. Az onnan érkező diákok ezalatt számos élménnyel, tapasztalattal és tudással gyarapodtak. Barátságok, jó osztályközösségek születtek. Ettől az évtől a tiszacsermelyi általános iskola diákjai is a cigándi intézményben folytatják tanulmányaikat. Nekik is zökkenőmentes beilleszkedést és eredményes munkát kívánt a tanévre. Az idei tanév várható eseményekről és az intézményben várható fejlesztésekről is tájékoztatta a tanulókat, szülőket.

A cigándi tanulókat Cigánd Város Önkormányzata iskolai kezdő csomaggal ajándékozta meg.

Igazgató asszony a nevelőtestületben történt változásokról is beszélt. Az intézmény vezetőinek száma növekedett. Gál Mariann igazgatóhelyettesi kinevezésben részesült, ő lesz igazgató asszony segítségére a tiszacsermelyi tagintézmény vezetésében és a pályázatok megvalósításában.

Új kollégák is érkeztek: Borbélyné Fehér Andrea angol nyelvet és napközis foglalkozást, Thuróczy Róbert matematikát és testnevelést fog tanítani. Orosz Bianka tanítónő az 1.b osztály osztályfőnöke lesz az idei tanévben.

Csercsa Ibolya és Fodor Miklósné takarító nőknek pedig jó munkát kívánt.
Szabóné Horváth Judit tanítónő és Németh Istvánné takarítónő nyugdíjba vonult.

Ezt követően bemutatta az osztályok osztályfőnökeit, illetve bemutatta az új pedagógusokat, akik a 2017/2018-as tanévben csatlakoztak a tantestülethez.

Az évnyitó beszéd végén megköszönte Cigánd Településüzemeltetési és Városfejlesztő Nonprofit Kft. dolgozóinak a munkáját, akik a háromtantermes épület padlózatát és a kültéri padok felújításán dolgoztak, valamint Czinke Csaba karbantartónak, aki festési munkákból vette ki a részét a tornateremben, mosdókban, folyosókon.

Verset mondott Dócs Kira (1.a), Csáki Dóra (1.a), Gyárfás Anikó (5.a) és Sipos Janka (1.a) tanulók.

Az ünnepség zárásaként közérdekű tájékoztatásban elhangzott a tiszacsermelyi tanulókra vonatkozó utazási információ, mely szerint minden reggel volánbusszal érkeznek a diákok. A busz 7.00-kor indul Tiszakarádról és 7.30-ra érkezik Cigándra. A bérleteket az iskola biztosítja a tanulóknak!

Emellett a Széptan Alapfokú Művészeti Iskola tanszakjaira való beiratkozási lehetőségre is felhívták a tanulók és szülők figyelmét!

Cigánd Város Önkormányzata nevében Oláh Krisztián polgármester úr eredményekben gazdag, sikeres tanévet kíván az iskola valamennyi pedagógusa számára. A tanulók sikeresen vegyék az előttük álló feladatokat, tudásukat gyarapítsák, mélyítsék. Segítsék egymás és a tanáraik munkáját, tiszteljék az iskola hagyományait.

A pedagógusi kar név szerint:

Cigándi Tagintézmény:
1. Bodnár Eszter
2. Borbélyné Fehér Andrea
3. Bötykös László
4. Csercsáné György Adrienn
5. Dancsó János
6. Gál Mariann igazgatóhelyettes
7. Gulyásné Dócs Krisztina
8. Györgyné Barna Lívia pedagógiai asszisztens
9. Harsányiné Kelemen Krisztina
10. Illés Bertalanné
11. Iski Dezső igazgatóhelyettes
12. Koi Csaba
13. Kolozsvári Zoltánné iskolatitkár
14. Kristóf Andrea
15. Lakatos Ferenc
16. Lakatos Ferencné
17. Mátyásné Karaffa Andrea
18. Melovics Csabáné
19. Nagy Gergely
20. Nagy Henrietta
21. Némethné Szendrei Csilla intézményvezető Cigánd
22. Oláh Tamás
23. Orosz Bianka
24. Pikó Attila
25. Pikó Sándor
26. Pikóné Szabó Tünde
27. Punyiné Kandrács Erzsébet
28. Szabó Gábor
29. Téglás Szilárd
30. Terjék Bettina
31. Tóthné Géczi Olga
32. Thuróczy Róbert
33. Világi Eszter

Tiszacsermelyi tagintézmény:
Mátyás-Kocsi Boglárka
Szabóné Bartha Krisztina
Tüzérné Enyedi Edit

Révleányvári tagintézmény:
Béresné Tihor Éva
Juhászné Szemán Melinda
Oláhné Terjék Erzsébet tagintézmény-vezető Révleányvár-Zemplénagárd

Zemplénagárdi tagintézmény:
Dócs Zsoltné
Palkóné Liszkai Ildikó