bodrogkoz.com

Bodrogközi hírportál

“Tisztelt Cigándiak!

Mindazok a személyek, akik eddig nem részesültek téli rezsicsökkentésben kérelmet nyújthatnak be a helyi önkormányzathoz az őket megillető támogatás igénylésére. Háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be, legkésőbb 2018. október 15. napjáig. A határidő elmulasztása jogvesztő!

(háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)

Az igénybejelentés kizárólag formanyomtatványon történhet. A nyomtatvány beszerezhető a Cigándi Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.cigand.hu). Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. További feltétel, hogy az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye legyen.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, vagy kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkezik.

 

Cigánd, 2018. augusztus 27.

 

Oláh Krisztián

  polgármester”

 

A szükséges dokumentumok az alábbi linkeken érhetőek el:

Adatkezelési tájékoztató:

http://cigand.hu/downloads/2018/2018-08-29_teli_rezsi_adatkezelesi_tajekoztato.pdf

Rezsicsökkentési kérelem:

http://cigand.hu/downloads/2018/2018-08-29_teli_rezsi_igenybejelento.pdf