bodrogkoz.com

Bodrogközi hírportál

Méltó módon emlékeztünk meg Kisrozvágyon,az 1848- 49 es forradalom és szabadságharcról, március 15.- én kedden.

A rossz idő miatt nem a Béke parkban, hanem a Kultúrházban került sor az ünnepre.

A márciusi 15.- i zenei gyülekező után, a Himnusz meghallgatásával kezdtük a megemlékezést, majd a polgármester asszony ünnepi beszéde következett.

Petőfi Sándor Nemzeti dal című versét, Sinkovits Imre színész szavalta el, felvételről.

Ez az esemény sok írót, költőt megihletett és papírra vetették érzéseiket, gondolataikat, ezekből a versekből válogattunk, és a vállalkozó fiatalok szívesen mondták, olvasták fel egymás után.

Felelevenítettük a márciusi ifjak, és a forradalom eseményeit, vázlatokba szedve.

Igyekeztünk a műsort úgy megszervezni, hogy a jelenlevők érezzék ennek az ünnepnek a fontosságát, és azt mennyi mindent tettek őseink, a mi szabadságunkért is.

A rendezvényt a Szózattal zártuk.

A program része lett volna a koszorúzás is, a rossz idő miatt ez utólag lett elhelyezve, a Béke park falán lévő, 1848-49-es emléktábla mellé.

“Lzs”