bodrogkoz.com

Bodrogközi hírportál

Három év helyettes szolgálat után ünnepélyes keretek között iktatták be Kristóf István református lelkészt hivatalába 2017. június 18-án.

A református templomban megtartott ünnepi istentiszteleten Mészáros István esperes úr köszöntötte a gyülekezet tagjait és a meghívott vendégeket és hivatalosan is a cigándi gyülekezet református lelkészének nyilvánította tiszteletes urat. Ennek jelképeként átnyújtotta a templom kulcsát, valamint Dócs György gondnok úr átadta az új palástot lelkész úrnak.

Kristóf István prédikációjában kiemelte, hogy arra a kérdésre, hogy „Hogyan érezte magát a cigándi templomban?” ugyanúgy válaszolna, ahogyan vendég szolgálata során: „Otthonosan érzem magam a szószékben, a gyülekezetben”.

Ezt követően a környékbeli települések, az előző szolgálati hely, az erdélyi Pókakeresztúr, valamint szülőfaluja a szintén erdélyi Magyaró református lelkipásztorai egy-egy rövid bibliai igével köszöntötték tiszteletes urat. Makatura József, korábbi cigándi református lelkész és családja levélben gratulált a beiktatáshoz.

Az ünnepi istentiszteleten köszöntötte még Kristóf Istvánt, Oláh Krisztián Cigánd város polgármestere, Kecsmár István Tiszacsermely község polgármestere, vitéz Sajtos László egyházmegyei gondnok, Molnár József görögkatolikus parókus, Szabó Istvánné a tiszacsermelyi gyülekezet gondnoka.

Egy-egy verset szavaltak el Gecse Lilla és Oláh Ajsa hetedik osztályos tanulók. Egy rövid dalcsokorral kedveskedett a Nefelejcs Kiskórus Szabóné Horváth Eszter, és a hittanos tanulók Némethy Viktória vezetésével. Kristóf Gellért egy zongora darabbal tette teljessé a meghitt istentiszteletet.

Ezt követően Kristóf István fejezte ki köszönetét a családja, a cigándi és tiszacsermelyi gyülekezet tagjai, az egyházmegye és Cigánd város vezetősége felé, hogy segítették neki és családjának a gyülekezetbe illetve a városba való beilleszkedését és szolgálatát.

Az ajándékok átadása után a gyülekezet tagjai közösen elénekelték a Himnuszt, majd esperes úr áldását követően a záró énekkel ért véget az istentisztelet.

Isten áldást kérve kívánunk erőt, egészséget Kristóf István tiszteletesnek és családjának.