bodrogkoz.com

Bodrogközi hírportál

A pályázat kiírója

Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban BTKT)

 

A pályázat célja

A Bodrogközzel kapcsolatos tudományos munkák készítésének ösztönzése, a térségben tanulók felsőoktatási szereplésének támogatása.

 

A pályázók köre

Magyarországi felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók kortól, képzési területtől függetlenül. Bodrogközi lakcímmel rendelkezők az értékelés során előnyben részesülnek a lenn megtekinthető értékelési szempontrendszernek megfelelően.

 

A pályázat részletei

A felsőoktatásban tanulók (és témavezetőjük) térségspecifikus kutatásainak támogatása, szakdolgozat, TDK munka és térségspecifikus publikációk támogatása (például, de nem kizárólagosan: szociológia, föld-, agrártudomány, térségfejlesztés, pedagógia, antropológia, néprajz témákban).

Magyarországon felsőoktatási intézménnyel valamilyen jogviszonyban álló témavezető (továbbiakban Témavezető) a mellékelt támogató nyilatkozatot hitelesítenie szükséges az érvényes pályázathoz.

 

Pályázható összeg: maximum 300.000 Ft dolgozatonként, amely a Témavezető és Pályázó között 1-1 arányban oszlik meg.  A beérkezés sorrendjében folyamatosan az összes pályázatot a BTKT elnöksége bírálja el az alább szereplő értékelési szempontok alapján a források kimerüléséig.  A pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg 2.400.000 Ft.

 

Értékelési szempont Megszerezhető pontok száma
A bodrogközi térséghez való kapcsolódás erőssége 0-10 pont
A dolgozati téma jelentőségének, aktualitásának, relevanciájának alátámasztása 0-5 pont
A dolgozati témavázlat kidolgozottsága: 0-5 pont
A Témavezető térségspecifikus munkásságának értékelése: 0-5 pont
A Pályázó igazolhatóan bodrogközi leszármazott: 5 pont
Összesen maximum: 30 pont

 

Az értékelés során kapott összpontszám alapján különböző támogatási összeget javasol a BTKT a pályázó részére, melyet az elfogadhat, ill. visszautasíthat.

 

Elért összpontszám Javasolt támogatási összeg
26-30 pont 300.000 Ft
21-25 pont 250.000 Ft
16-20 pont 200.000 Ft
11-15 pont 100.000 Ft
0-10 pont 0 Ft

 

Az elfogadást követően támogatási szerződés kerül megkötésre, a pályázati összeg az elkészült dolgozat bemutatása után kerül kiutalásra.

 

A pályázati dokumentáció tartalma

A pályázatoknak az alábbi dokumentumokat kell tartalmazniuk elektronikusan (szkennelve):

 

Sorszám Dokumentum Ajánlott oldalszám
1. Pályázati nyilatkozat Mellékelt minta kitöltésével*
2. Témavázlat Max. 2 oldal
3. Témavezető támogató nyilatkozata Mellékelt minta kitöltésével*
4. Pályázó önéletrajza Max. 2 oldal
5. Témavezető önéletrajza Max. 3 oldal
6. Szkennelt lakcímkártya (bodrogközi pályázó esetén) Max. 1 oldal
Teljes pályázat Max. 10 oldal

*A minta letölthető a bodrogkoz.com oldalról, ill. a felhívás végén megtekinthető, befényképezhető.

 

Pályázat benyújtása

A pályázatokat két körben lehet benyújtani az ismertetett dokumentumok beküldésével a következő email címre: bodrogkozitkt@gmail.com

Beadási határidő:

  • június 21.
  • január 31.

Abban az esetben, ha a rendelkezésre álló összeget lefedik a 2019. június 21.-ig beadott pályázatok, akkor a második kör nem kerül meghirdetésre.  Ha ebben az időszakban szándékozik pályázatát benyújtani, ill. további kérdések esetén kérjük érdeklődjön a megadott email címen.

A teljes pályázati anyagot az alábbi linkre kattintva tölthetik le:

BTKT ösztöndíj pályázat 2019

 

Sikeres pályázást kívánunk mindenkinek!