bodrogkoz.com

Bodrogközi hírportál

Napjaink aktuális témaköreit érintő interaktív előadás aktív részesei voltak 2014. december 5-én délelőtt 8.30 órai kezdettel a Lácacsékei Idősek Nappali Ellátását biztosító intézmény helyiségében a résztvevők.

A környezettudatos magatartás elsajátítása, és gyakorlása minden ember számára fontos a jelen és a jövő generációjának életminősége miatt. Ebben a témakörben számos hasznos tanáccsal lehettünk gazdagabbak, az előadás meghallgatása során.

A karácsony közeledtével az ünnepek kultúrája címmű előadáson pedig az idősebbek feleleveníthették emlékeiket, a fiatalok pedig bővíthették ismereteiket ünnepeinkkel kapcsolatban. Pájer Istvánné előadó az ünnepi terítéken, vallási szokásokon, családi hagyományokon túlmenően kitért arra is, hogy tulajdonképpen egy-egy alkalommal mit is ünneplünk.

Szóbeli előadását vetítéssel tette szemléletessé, és mindenki számára emlékezetessé.

– tné –