bodrogkoz.com

Bodrogközi hírportál

Programajánló:
Első adventi istentisztelet és gyertyagyújtás
2016.11.27. 10:00 » 12?00

Szeretettel várunk mindenkit minden kedves cigándi lakost 2016. november 27-én 11 órakor református templomban tartandó adventi istentiszteletre és gyertyagyújtásra.

A várakozás első gyertyáját a Kántor Mihály Általános Iskola tanulói és nevelői gyújtják meg.

 

2015_12_06_cigánd_advent_2 (12)Programajánló:
Mindenszenteki mise a cigándi köztemetőben
2016.11.01. 15:00 » 16:00

Tisztelettel és szeretettel várunk minden kedves cigándi lakost és Cigándról elszármazottakat a 2016. november 1-én a köztemető ravatalozójában 15 órától kezdődő római katolikus misére.

Imádkozzunk együtt elhunyt szeretteinkért!

halottak napjaA tiszakarádi gyülekezet 2016. június 12-én ünnepi istentisztelet keretében adta bizonyságát annak, hogy megválasztott lelkipásztorában, Dévay Mátéban felismerte és elismerte az Isteni adományokat a szolgálatra, szolgálatát igényli és elfogadja, és azon lesz, hogy az elhívott lelkipásztor szolgálatában felelős partnerként vegyen részt Isten Szentlelkének áldó kegyelmében bízva. A beiktatott lelkipásztort a jelenlevő lelkészek bibliai igei áldással erősítették meg. A köszöntések után a beiktatott lelkipásztor igehirdetése következett .

Az ünnepség végén Dévay Máté köszönő szavaiban személyes érzéseit is megosztotta a jelenlevőkkel.

-OCs-Kicsivel több, mint 2 éve új református lelkész érkezett Nagyrozvágyra Kállay László személyében. A gyülekezet és a falu lakói is megszerették őt, ám most mégis úgy döntöttek a feleségével, hogy itt hagyják Nagyrozvágyot.
Mivel felesége amerikai állampolgár, ezért úgy határoztak, hogy életüket az Egyesült Államokban folytatják tovább, mégpedig Miamiban, az ottani magyar közösség lelkipásztoraként.
A búcsú Istentisztelet 2016. május 29-én volt a református templomban, melyen a gyülekezet tagjain kívül részt vett a község polgármestere Hogya Orsolya is és eljöttek a képviselőtestület tagjai is. A gyülekezet nehéz szívvel hallgatta az utolsó igehirdetést, mely után még egy keresztelőre is sor került. Ezután az egyházközség nevében Tóthné Tótok Beáta gondnok köszönte meg Kállay Lászlónak és feleségének a 2 éven át tartó szolgálatot, és adta át a gyülekezet ajándékát. Ezt követte a helyi kórus két éneke, melyet erre az alkalomra tanultak meg a tagok, így búcsúzva Kórusvezetőjüktől. Hogya Orsolya polgármester a község és a képviselőtestület nevében köszönt el és adta át a testület ajándékát megköszönve ezzel azt, hogy mindig tudtak egymásra számítani a falu és az egyház fejlődése érdekében. A záróének után a lelkipásztor és felesége mindenkitől személyesen elbúcsúzott, végül még egy utolsó csoportképre összeálltak a jelenlévők.
Ezúton is kívánunk a mára már Miamiban szolgáló Kállay Lászlónak és feleségének sok szerencsét, jó egészséget és Isten áldását az új életükhöz és szolgálatukhoz.

-va-Az advent negyedig gyertyáját is meggyújtották a cigándi református templom kertjében 2015. december 20-án.

Az ünnepi istentiszteletet követően a Nefelejcs Kiskórus tagjai adtak ünnepi műsort és gyújtották meg a várakozás időszakának utolsó gyertyáját.

A kórus előadását követően „A Bodrogköz Tájmúzeumért” Alapítvány kuratóriumának tagjai és a Bodrogközi Múzeumporta dolgozói kínálták a gyülekezet tagjait apró süteménnyel, forralt borral és forró teával.

-kg-Ezüstvasárnap gyűltek össze a cigándi református gyülekezet tagjai a református templomban 2015. december 13-án.

Advent harmadik vasárnapján az ünnepi istentiszteletet követően a Sarkantyús Néptáncegyüttes tagjai adtak rövid ünnepi műsort és gyújtották meg a harmadik gyertyát a koszorún.

-kg-Az ünnepi istentiszteleten a Csárdás Citerazenekar és Hagyományőrző énekkar műsorát hallhatták a gyülekezet tagjai.

A várakozás második gyertyáját a Kántor Mihály Általános Iskola tanulói és nevelőtestülete gyújtotta meg. A gyerekek egy rövid karácsonyi összeállítással kedveskedtek jelenlévőknek.

A gyertyagyújtás után a jelenlévők süteményt és egy kis forró teát és forralt bort fogyaszthattak a kötetlen beszélgetéssel záruló eseményen.

-kg-Advent a karácsony (december 25.) előtti negyedik vasárnappal – más megfogalmazásban a Szent András apostol napjához (november 30.) legközelebb eső vasárnappal – veszi kezdetét, és karácsonyig tart. Advent eredete a 4. századig nyúlik vissza. VII. Gergely pápa négyben határozta meg az adventi vasárnapok a számát. Advent első vasárnapja mindig november 27. és december 3. közé esik, míg negyedik, utolsó vasárnapja december 18. és december 24. közé.

Advent első vasárnapja három időszak kezdetét is jelenti: a keresztény egyházi év kezdetét, a karácsonyi ünnepkör kezdetét és természetesen az adventi időszak kezdetét.

 

Advent első vasárnapján (november 29.) fellobbant az első láng a cigándi református templom kertjében.

A délelőtti istentiszteletet követően Kristóf István lelkész köszöntötte az ünneplőket. Ezt követően a Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde dolgozói és óvodásai kedveskedtek egy-egy rövid karácsonyi műsorral. Az előadások után a jelenlévők egy kis forró teával és forralt borral és melegíthették fel magukat és egy kis süteményt fogyaszthattak, majd rövid kötetlen beszélgetés után haza tértek otthonaikba.

 

-kg-Programajánló:
Karácsonyra hangolódva – Ünnepi programok Cigándon
2015.11.29. 11:00 » 2015.12.25. 12:00

Szeretettel várunk minden kedves cigándi lakost és minden kedves vendéget Cigándra, ahol a Karácsony jegyében az alábbi ünnepi programokba kapcsolódhatnak be:

2015.november 29. – Ünnepi istentisztelet és adventi gyertyagyújtás

Az Istentisztelet kezdete 11.00, a gyertya gyújtás kezdete 11.45

Az első gyertyát a cigándi óvódások gyújtják meg.

december 3. – 17.30. Szépkorúak napja – ünnepi műsor az általános iskola étkezdéjében

2015. december 5. – A Mikulás házhoz megy

2015. december 6. – A második gyertyát a Kántor Mihály Általános Iskola tanulói gyújtják meg

2015. december 13. – A harmadik gyertyát a Sarkantyús Néptáncegyüttes tagjai gyújtják meg

2015. december 17. – A Széptan AMI hangszeres növendékeinek karácsonyi műsora a zeneiskolában

2015. december 18. – A Kántor Mihály Általános Iskola karácsony gálája

2015. december 20. – A negyedik gyertyát a Nefelejcs Kiskórus tagjai gyújtják meg

2015. december 23. – 16.00 – Mindannyiunk Karácsonya – a művelődési ház előtti téren

17.00 – Angyalok kara – Experidance Prodkció ének-zenei tagozatának  műsora

a MOLTOPERA közreműködésével a műv. házban

2015. december 24. – Karácsonyi szentmise a katolikus templomban

2015. december 24. – Karácsonyi református ünnepi istentisztelet

2015. december 25. – Karácsonyi református istentisztelet – fellép a Csárdás Citerazenekar és Hagyományőrző énekkar

2015_11_25_cigánd_Ünnepi programok 2015 karácsony

-kg-

 Kállay László nagyrozvágyi református lelkipásztor a tavalyi évhez hasonlóan augusztus 18-23 között nyári biblia tábort szervezett a hittanos gyerekek számára. Az idei tábor témája “Ragyogj csillag” néven a bibliai Eszter könyve volt.

A tábor első reggelén 10 órakor 21 gyerek részvételével kezdődött a hét. A tábor működését 4 ifis lány és 4 felnőtt gyülekezeti tag is segítette. Minden nap Eszter történetének egy -egy részlete került feldolgozásra. Ehhez kapcsolódó énekeket és aranymondásokat is tanultak a résztvevők.

Persze nemcsak tanulással teltek a napok, sok- sok érdekes és mulatságos játékot játszottak együtt felnőttek és gyerekek. Volt szépségkirálynő választás, ahol a fiúk megválasztották a lányok közül Eszter királynőt. A templomban dobozokból felépítették a király tróntermét. Kockákból, kupakokból elkészítették Susán várának makettjét. Kiderült az is, kik a legügyesebb sátor állítók.

Szombaton kirándulással folytatódott a program. Az önkormányzat autóbuszával Tokajba látogattak a gyerekek, ahol hajókiránduláson vettek részt. A tábor a vasárnapi istentisztelettel zárult. A gyerekek szüleikkel és a gyülekezet tagjaival együtt adtak hálát Istennek ezért a csodás hétért.

-ob-Már hagyományosan tartották meg az Államalapítás ünnepét Cigándon 2015. augusztus 20-án.

Az ünnepség a református templomban kezdődött, ahol Kristóf István református lelkész köszöntötte a gyülekezet tagjait, majd Takács Albert magyarói református lelkész tartotta meg az istentiszteletet.

Ezt követően Kristóf István lelkész, Iván Gábor görög katolikus parókus és Takács Albert magyarói lelkész áldotta meg az újkenyeret, melyet a Sarkantyús Néptáncegyüttes lány kara kínált a gyülekezetnek.

Az ünnepi istentisztelet fontos momentuma volt az, hogy Cigánd Város nevében Oláh Krisztián polgármester és az erdélyi Magyaró nevében Kristóf József polgármester aláírta a két település közötti testvér települési szerződést, mely a 24 éve tartó baráti kapcsolat papírra vetését jelentette. Ezt megelőzően Oláh Krisztián polgármester úr egy, erre az alkalomra készített vázát adott át Kristóf József polgármester úrnak, aki viszonzásképpen egy magyarói mintákkal díszített párnát, valamint Magyaró kulcsát adta át Cigánd első emberének.

A délelőtt záró momentuma a miskolci Animus Csengettyűs Együttes koncertje volt, melyen a barokk zenéken kívül más zenei műfajok ismert dalok is felcsendültek.

A délutáni program a Bodrogközi Múzeumporta előtti téren kezdődött a város intézményeinek főzőversenyével, melyet a Cigándi Református Egyházközség nyert meg.

A nap fénypontja a Bodrogközi Múzeumporta átadása volt, melyen köszöntőt mondott Oláh Krisztián, Cigánd Város polgármestere, dr. Hörcsik Richard, Abaúj-Zemplén országgyűlési képviselője, Román Sándor az Experidance Tánctársulat vezetője és Dr. Cseri Miklós miniszteri biztos, a Szentendrei Néprajzi Múzeum főigazgatója.  Az átadó ünnepségen Szabóné Horváth Eszter és Némethy Viktória előadásában a Kismadár című dalt, a Nefelejcs Kiskórus elődását illetve a Csárdás Citerazenekar és Hagyományőrző Énekkar népdalcsokrát hallhatták a vendégek. A szalagot ünnepélyesen Oláh Krisztián polgármester úr és dr. Hörcsik Richard képviselő úr vágta át és hivatalosan is megnyitották a Múzeumporta kapuit a nagyérdemű előtt.

A Hősök terén Sőregi Márton szobrának leleplezésére került sor, melyen polgármester úr szavait Balla Dénesné „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány kurátora követte, aki röviden bemutatta  a Sőregy Márton életútját. Majd egy megható pillanatnak lehettek szemtanúi a jelenlévők, hiszen a vendégek között ott volt Morvai Imréné Sőregy Sára, Sőregi Márton unokája, aki megemlékezett nagyapjáról és büszkeséggel töltötte el, hogy édesapja, Sőregi János után nagyapja is szobrot kapott településünkön. A szobrot Czigándi Varga Sándor készítette. A visszaemlékezések után koszorút helyezett el a város vezetősége nevében Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy Dániel alpolgármester, „ A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány nevében Csáki Balázsné a kuratórium elnöke, Balla Dénesné kurátor  és Ferenczyné Csáki Annamária muzeológus, a Kántor Mihály Általános Iskola nevében Némethné Szendrei Csilla igazgató asszony,a Sőregi család nevében Morvai  Imréné Sőreghy Sára, Sőregi Márton unokája.

A koszorúzás után ismét a Múzeumportára várták a vendégeket, ahol Sőregi Márton Kék könyvét mutatta be Viga Gyula néprajzkutató, egyetemi docens, és Ferenczyné Csáki Annamária muzeológus.

A színpadon az erdélyi testvértelepülés, Magyaró tánccsoportja, valamint Ullmann Zsuzsa és Bardóczy Attila musical énekesek produkciója szórakoztatta a nagyérdeműt.

A nap záróeseménye a szertűz volt, melyet a szabadtéri színpad mögötti téren csodálhattak meg a  jelen lévők.

Fotók: Oláh Szabina

A fotók folyamatosan frissülnek!

 

-kg-A Holokauszt cigándi áldozatai emlékére emlékművet avattak a cigándi izraelita temetőben 2015. június 9-én.

Az eseményen részt vett dr. Latorczai Csaba, Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára, Horovitz Tamás, a Debreceni Zsidó Hitközösség elnöke, a Magyarországi Zsidó Hitközösségek Szövetségének vezetőségi tagja, Freund Jenő, a Miskolci Zsidó Hitközség vezetője, Stump Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Cigándi Járási Hivatal vezetője, Oláh Krisztián, Cigánd Város polgármestere, Ablonczy Dániel Cigánd Város alpolgármestere, Gál Béla jegyző Cigánd Város jegyzője,Cigánd Város Önkormányzatának képviselői,  Czigándi Varga Sándor szobrászművész, a Cigándi Járás polgármesterei és a történelmi egyházak képviselői: Kristóf István református lelkész, Koltavári Attila római katolikus plébános, Iván Gábor görög katolikus parókus.

A Himnusz elhangzását követően Nagy István-Fakuló emlékek nyomában című könyvéből hallhattak Bodnár Laura 8.b osztályos tanuló előadásában.

Oláh Krisztián polgármester úr köszöntötte a megjelent vendégeket. Beszédében kiemelte, hogy az önkormányzatnak kötelessége megőrizni cigánd egykori lakóinak emlékét, valamint köszönetét fejezte ki Ablonczy Dániel alpolgármester úrnak, hogy szívügyeként kezelte ennek az eseménynek a megvalósulását, valamint minden olyan személynek, szervezetnek, akik támogatták ennek az emlékműnek a létrejöttét.

Polgármester urat Radnóti Miklós: Oly korban éltem című verse követte Tóth Beatrix 8.a osztályos tanuló előadásában.

Dr. Latorczai Csaba beszédében  úgy fogalmazott: az itt elhelyezett emlékmű és a zsidó temető felújítása amellett, hogy méltó emléket állít az egykoron itt élt és elpusztított zsidó honfitársainknak, szép példája annak az összefogásnak, amely az együttműködésről, a türelemről és a szolidaritásról szól.

Helyettes államtitkár úrtól Horovitz Tamás vette át a szót, aki megköszönte a település vezetőinek az áldozatos munkáját, hogy lehetővé tették, az egykoron itt élő zsidó emberekre méltóképpen lehessen emlékezni a hetven évvel történt borzalmak után.

Radnóti Miklós:Nem tudhatom című versét Kolozsvári Ágnes 8.a osztályos tanuló szavalta el.

Pikó Sándor az emlékmű alkotójának, Czigándi Varga Sándor életútját és az alkotást mutatta be a vendégeknek, majd magának az emlékmű avatása következett, melyet Oláh Krisztián polgármester úr, dr Latorczai Csaba helyettes államtitkár úr és Czigándi Varga Sándor leplezett le.

A Kántor Mihály Általános Iskola Énekkarának előadásában a Révész Sándor – Vigyázz a madárra című dalát hallhatta a publikum Némethy Viktória vezetésével.

Az énekkar előadását követően koszorút helyezett el:

 • Cigánd Város Önkormányzatának nevében Oláh Krisztián polgármester és Ablonczy Dániel alpolgármester
 • Dr Latorczai Csaba a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára
 • Cigándi Járási Hivatal nevében Stumpf Attila a járási hivatal vezetője és Ivancsóné Hajas Ágnes hivatal vezető helyettes
 • az oktatási és kulturális intézmények nevében Némethné Szendrei Csilla a Kántor Mihály Általános Iskola igazgatója és Némethy András a Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
 • a cigándi civil szervezetek nevében Csáki Balázsné a „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány kuratóriumának elnöke és Kristóf Andrea a Cigándi Falumúzeum igazgatója

Emlékkövet helyezett el:

 • Dr Latorczai Csaba a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára
 • Horovitz Tamás a Debreceni Zsidó Hitközség elnöke, a Magyarországi Zsidó Hitközösségek Szövetségének vezetőségi tagja és Freund Jenő a Miskolci Zsidó Hitközség vezetője.

A koszorúzási ceremóniában a Sarkantyús Néptáncegyüttes táncosai működtek közre.

Az ünnepség záróakkordjaként Szabóné Horváth Eszter és Némethy Viktória előadásába Zorán-Apám hitte… című dalát hallhatták a jelenlévők.

A szervezők nevében szeretnénk köszönetünket kifejezni Cigánd Város Önkormányzatának, a MAZSIHISZ-nek Czigándi Varga Sándornak, Nagy Istvánnak „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány önkénteseinek, a Cigándi Falumúzeum, a Cigándi Településfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft., a Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak, a Kántor Mihály Általános Iskola tanulóinak és tanárainak, a Sarkantyús Néptáncegyüttes táncosainak, hogy támogatásukkal és munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy Cigánd méltóképpen tudja megőrizni a történelem legsötétebb korszakának áldozatainak emlékét.Programajánló:
Bibliatábor Cigándon
2015.06.15. 10:00 » 2015.06.19. 13:00

„Engedjétek hozzám jönni a gyerekeket és ne tiltsátok őket, mert ilyeneké az Isten országa” (Márk ev. 10:14)

Minden gyermeket szeretettel várunk 2015. június 15-19 között a Cigándi Református Gyülekezeti Teremben tartandó Bibliatáborba,ahol a résztvevőket izgalmas programok, játékok és meglepetések várják!

Kezdés: 2015. június 15. 10 óra

A tábor minden résztvevőnek ingyenes!

2015_06_15_cigánd_Biblia tábor

 

-kg-

 Programajánló:
Holokauszt emlékmű avatása Cigádnon
2015.06.09. 11:00 » 12:00

Tisztelt Hölgyem/ Uram!

Tisztelettel meghívom Önt 2015. június 9-én 11 órára a Holokauszt Cigándi Áldozatainak emlékére készített emlékmű avatására.

Programok:

11.00 – Himnusz

Köszöntők:

 • Oláh Krisztián polgármester
 • Dr Latorczai Csaba kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkár
 • a MAZSIHISZ képviselője
 • az alkotás ás az alkotó, Czigándi Varga Sándor bemutatása
 • Cigándról elhurcolt és megölt honfitársaink emlékére készített emlékmű leleplezése
 • a Kántor Mihály Általános Iskola ünnepi emlékműsora

Helyszín: Cigánd, Iskola utcai Izraelita temető

 

Oláh Krisztián

polgármester

2015_06_09_cigánd_holokauszt2015.május 17-én ( vasárnap) a Tiszakarádi Református Templomban 11 konfirmáló gyermek erősítette meg Krisztushoz és a Református egyházhoz való tartozásukat azzal, hogy fogadalmat tettek. A fogadalom tétel után Tanászi Árpád lelkész egyenként megáldotta  őket, és egy-egy bibliai mondattal felvette őket a gyülekezet nagykorú tagjainak közösségébe. A község presbiterei kézfogással köszöntötték a konfirmáló gyerekeket.

Konfirmált gyerekek névsora:

Pájer Patrik

Sasvári Fruzsina

György Alex

György Zsolt

Mahalek Luca

Mahalek Dominik

Ivancsó Réka

Tompa Csilla

Gyöngyösi Barbara

Dupcsák Réka

Sárosi Sándor

Kívánjuk, hogy a Jóisten legyen mindig velük, és sose felejtsék el, amit e szent napon fogadtak.

-OCs-További programajánlatok a Bodrogközben:

Teljes programajánló »