bodrogkoz.com

Bodrogközi hírportál

Karcsa

Karcsa címere

Karcsa a Bodrogközben Sárospataktól 18 km-re keletre fekvő település, belterületének nagysága 245 hektár, lakosainak száma 1813 fő.

Első írásos feljegyzése 1186-ból való, amikor III. Orbán pápa saját fennhatósága alá helyezi. A következő századokban több földesura is volt. 1440-ben a Szerdahelyi család, majd az 1500-as években az Allaghyak tulajdona. 1581-ben házasság révén jut a Mágóchy család birtokába, majd újra visszakerül az Allaghy családhoz, melynek kihalása után visszaszáll II. Ferdinánd királyra, aki a Sennyeyeknek adományozza. A család örökösei egészen 1945-ig földesurai a falunak.

Legfőbb épített értéke a jelenleg is református templomként szolgáló Árpád-kori templom, melyet a monda szerint a Karcsa-tóban lakó tündérek egyetlen éjszaka alatt építettek. A román stílusú műemlék két részből áll, a XI. – XII. században épült kerek templomból és a XII. század végén, a XIII. század elején hozzáépített hajóból. A vörös kövek faragványai hazánk legkiválóbb románkori emlékévé tették a karcsai templomot. Szomszédságában áll a 2004-ben rekonstruált tájház, amely a polgárosodó paraszti család házát tükrözi.

Természeti értéke a települést kettészelő Karcsa-tó, melynek változásai szorosan összefüggenek a falu életének alakulásával. Az egykor bővizű folyót Rákóczi György 1646-ban szabályoztatta és só szállító hajóút lett. 1705-ben II. Rákóczi Ferenc töltéseit átvágatta, így a Tiszával való kapcsolata megszűnt és beleveszett a Hosszúrét mocsaraiba. Az itt élők életét hosszú évszázadokon át a Karcsa- tó határozta meg. Az ember együtt élt a víz áradásával, apadásával. A mocsárvilág lecsapolása után pedig egy új élet kezdődött számukra.

A víz és a vízpart állat- és növényvilága rendkívül gazdag, igazi látványosság.

A településen 70 vállalkozás működik, ebből 7 mezőgazdasági munkát végez, 1 ipari tevékenységet folytat, 17 kereskedelemmel foglalkozik, 45 pedig különféle szolgáltatásokat nyújt az itt élő lakosok számára. Műszaki vizsgaközpont áll a térségben élők rendelkezésére. A mezőgazdasági beruházások közül kiemelkedő az állattartó telep, mely a kor követelményeinek megfelelő technikát alkalmaz. A földeken főként búzát, kukoricát, napraforgót termesztenek.

Az elmúlt 20 évben számos fejlesztés, beruházás valósult meg a településen, mely az itt élők életminőségét nagyban javítja. 1996-ban vezetékes földgáz kiépítése segítette a családi házak fűtését. Becsked tanyán ravatalozó épült. Az 1960-as évek végén, az 1970-es évek elején megépült középületek sorra felújításra, korszerűsítésre kerültek: az egészségügyi központ, a napközi otthonos óvoda és konyhája, a művelődési ház, az általános iskola, az idősek klubja, a sport öltöző, a polgármesteri hivatal homlokzata. 2003-ban 11 szociális bérlakás épült, egy évvel később átadták a rekonstruált tájházat. 2010-ben alapszolgáltatási központ létesült. 2011-ben kialakításra került a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság cigándi rendőrőrséhez tartozó körzeti megbízott irodája, melyben 5 rendőr teljesít szolgálatot. Jelenleg az IKSZT épülete készül. Az említett időszakban megújultak az aszfaltozott utak. Az elmúlt évben megtörtént a Karcsa-tó kotrása. Műemléktemploma több alkalommal újult meg, legutóbb a belső bútorzat felújítására került sor. Kulturális rendezvényeinknek színvonala, a művelődési központ működése kiemelkedő a térségben.

Oldalak: 1 2 3Karcsa Hírek

A karcsai általános iskola közössége szeretettel hívja Önt és Kedves Párját 2016. november 12-én 19 órától tartandó Jótékonysági Báljára. Helyszín: Nagy Géza Művelődési Központ A […]

Átányba jártak a karcsaiak

Bábszínház Karcsán

Karcsa Programajánló